Jordbiten nr 2  

Jordbiten nr 2 2011
Publiceringsår:
2011 
Sidantal:
32 
Länsstyrelsens landsbygdsenhet publicerar aktuell information om lantbruk och landsbygdsutveckling i tidningen Jordbiten.

Jordbiten

Ansvarig utgivare:
Peter Svensson
Redaktion:
Erika Kvarnlöf
Nina Goos
Kajsa Lycke

Telefon: 010-224 52 48
jordbiten.vastragotaland
@lansstyrelsen.se