Jordbiten 

Länsstyrelsens landsbygdsavdelning publicerar aktuell information om lantbruk och landsbygdsutveckling i tidningen Jordbiten.

Senaste Jordbiten

Jordbiten

Ansvarig utgivare:
Peter Svensson
Redaktion:
Madeleine Kjaer
Nina Goos
Kajsa Lycke

Telefon: 010-224 52 48
jordbiten.vastragotaland
@lansstyrelsen.se