Jordbiten

Länsstyrelsens landsbygdsavdelning publicerar aktuell information om lantbruk och landsbygdsutveckling i tidningen Jordbiten.

Jordbiten

Ansvarig utgivare:
Mirja Hjers

Redaktion:
Erika Kvarnlöf
Kajsa Lycke
Nina Goos

Telefon: 010-224 52 48
jordbiten.vastragotaland
@lansstyrelsen.se