Jordbiten 

Länsstyrelsens landsbygdsavdelning publicerar aktuell information om lantbruk och landsbygdsutveckling i tidningen Jordbiten.

Jordbiten

Ansvarig utgivare:
Peter Svensson
Redaktion:
Kajsa Lycke
Nina Goos
Ida Edgren

Telefon: 010-224 52 48
jordbiten.vastragotaland
@lansstyrelsen.se