Alkohol och tobak  

Informationsbrevet Alkohol och tobak ges ut av enheten för social hållbarhet. Informationen är i första hand riktad till kommunernas alkohol- och tobakshandläggare och lyfter sådant som är aktuellt på alkohol- och tobaksområdet. 

Kontakta oss

Lars Andersson
Redaktör
010-2244532
Miia Vuolama
Redaktör
010-2244368
Länsstyrelsen Västra Götalands län
010-224 40 00