Alkohol och tobak

Informationsbrevet Alkohol och tobak ges ut av enheten för social hållbarhet. Informationen är i första hand riktad till kommunernas alkohol- och tobakshandläggare och lyfter sådant som är aktuellt på alkohol- och tobaksområdet.