Länsstyrelsens strategiska områden 

Länsstyrelsens fem strategiska områden
Publiceringsår:
2011 
Länsstyrelsen arbetar för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle.

Vi ska se till att de nationella målen blir verklighet i Västra Götalands län. Vi ska väga olika intressen mot varandra och få en fungerande helhet.

Vi fokuserar på fem strategiskt viktiga områden för att nå det hållbara samhället: Energi och klimatpåverkan, Klimatanpassning, Miljömål, Socialt hållbar utveckling samt Vatten.
Övriga relaterade filer:

Kontakta oss

Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 40 00