Residenset 

Publiceringsår:
2009 
Sidantal:
20 
Länsresidenset i Göteborg är stadens äldsta bebodda hus. Det uppfördes 1651 och har sedan 1700 varit landshövdingebostad. Huset har spelat en stor roll i Sveriges och Göteborgs historia.

Bilder från boken ”Residenset i Göteborg – 350 år i rikets tjänst” tillsammans med kortfattad beskrivning av residensets historia.
Övriga relaterade filer: