Residenset

Residenset, omslag
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
20
Länsresidenset i Göteborg är stadens äldsta bebodda hus. Det uppfördes 1651 och har sedan 1700 varit landshövdingebostad. Huset har spelat en stor roll i Sveriges och Göteborgs historia.

Bilder från boken ”Residenset i Göteborg – 350 år i rikets tjänst” tillsammans med kortfattad beskrivning av residensets historia.
Kommentar: