Du kan bli vad du vill!

Framsida på skriften
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
16
Skriften Du kan bli vad du vill uppmuntrar pedagoger, föräldrar och andra vuxna i barns närhet att ifrågasätta ett könsstereotypt förhållningssätt till yrkesval och intressen.
Vår förhoppning är att den här skriften ska vara ett stöd i arbetet med att uppnå målen i läroplanen. Målgruppen är flickor och pojkar i åldrarna 4-12 år. Skriften är framtagen av Länsstyrelsen Västra Götalands län och Länsstyrelsen Uppsala län.
Kommentar: