Marint mikroskopiskt skräp – undersökning längs svenska västkusten 2013 och 2014

Framsida rapport
Löpnummer:
2014:52
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
24
Undersökning av filtrerat havsvatten på 14 stationer längs västkusten med avseende på koncentration av marint mikro-skopiskt skräp. Halter av olika typer av skräp samt eventuella källor till utsläpp.
Kommentar: