Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse skyddad enligt PBL. En sammanställning av resultatet av projektet Räkna Q i Västra Götalands län

Rapport 2013-56
Löpnummer:
2013:56
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
118
Rapporten ingår som en del i projektet Nationell analys kul-turhistoriskt värdefull bebyggelse skyddad enligt PBL.
Se vidare rapport nr 2013:13 Länsstyrelsen Östergötland
Kommentar:
Finns endast som pdf.