Psykisk ohälsa hos flickor

Rapport 2012:39
Löpnummer:
2012:39
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
8
Dokumentation från regional konferens i Göteborg 19 april 2012.

Psykisk ohälsa hos flickor är ett område som är angeläget att fördjupa kunskaperna hos de som möter barn och ungdomar. Svenny Kopps föreläsningar berörde särskilt Flickor med ADHD och Flickor med autism.
Kommentar: