Kvinnors väg till trygghet och boende

Rapport 2012-90
Löpnummer:
2012:90
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
 
Dokumentation av konferensen Kvinnors väg till trygghet och boende.  Konferensen arrangerades av Länsstyrelsen Västra Götaland, Göteborgs stad och Vägen Ut kooperativen
Kommentar: