Krondroppsnätets övervakning av luftföroreningar i Götaland 

Rapport 2012:14
Löpnummer:
2012:14 
Diarienummer:
502-102925-2009 
Publiceringsår:
2012 
Sidantal:
137 
- mätningar och modellering

Resultat till och med september 2010

En analys av hur nedfallet och effekterna på markvattenkemi av försurande och övergödande ämnen har förändrats under 2000-talet. Vi redovisar denna analys såväl nationellt som för Götaland.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.

Kontakta oss

Malin Årebäck
010-2244671
073-6605074
Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 40 00
Katrina Envall
010-2244862
073-6605294
Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 40 00