Krondroppsnätets övervakning av luftföroreningar i Götaland

Rapport 2012:14
Löpnummer:
2012:14
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
137
- mätningar och modellering

Resultat till och med september 2010

En analys av hur nedfallet och effekterna på markvattenkemi av försurande och övergödande ämnen har förändrats under 2000-talet. Vi redovisar denna analys såväl nationellt som för Götaland.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.