Fiskevårdsplan för sjöar och vattendrag i Enningdalsälvens avrinningsområde

Rapport 2012:54
Löpnummer:
2012:54
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
288
Interregprojekt Sverige Norge. Fiskevårdsplan för sjöar och vattendrag i Enningdalsälvens avrinningsområde. Bedömningsgrunder. Åtgärder.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.