Ett integrerat modellsystem för yttre Oslofjorden och dess avrinningsområde 

Rapport 2012:56
Löpnummer:
2012:56 
Publiceringsår:
2012 
Sidantal:
32 
Hur vi satt upp samma modellsystem för Oslofjorden som för svensk vattenförvaltning. Gör det möjligt beräkna kväve, fosfor och vattenföring från källa till hav. Kan jämföra Sverige-Norge.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.

Kontakta oss

Ingela Isaksson
010-2244871
070-6608451
Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 40 00