Att våga se och agera – Samverkan mellan verksamheter i länet som arbetar för att motverka mäns våld mot kvinnor

Att våga se och agera - omslag
Löpnummer:
2012:86
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
83
Rapporten är ett resultat av en enkätundersökning som Länsstyrelsen i Västra Götalands län genomfört med syfte att undersöka hur arbetet för att motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ser ut i länet. I enkäten undersöktes även hur samordning och samverkan fungerar, vad som är bra och vad som behöver förbättras. Rapporten ger en tydlig bild av det arbete som pågår i länet och är en god utgångspunkt för det fortsatta arbetet med att stödja samordningen kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
Kommentar: