Harmoniserad miljöövervakning i Skagerrak och Kattegat - workshop

Rapport 2012:41, Harmoniserad miljöövervakning i Skagerrak och Kattegat - workshop
Löpnummer:
2012:41
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
 
Workshop för en framtida harmoniserad miljöövervakning i haven mellan de skandinaviska länderna. Brister och möjligheter i övervakningen sammanfattas.
Kommentar: