Sedimentens roll för näringsomsättningen grunda vikar i norra Stigfjorden, Orust

Rapport 2012:34, sedimentens roll för näringsomsättning i grunda vikar.
Löpnummer:
2012:34
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
32
Rapporten redovisar en studie om de grunda sedimentbottnarnas funktion för att bättre kunna bedöma effekterna av planerade åtgärder för minskad näringstillförsel.
Kommentar: