Elfiske i Västra Götalands län 2011

Bild på rapport 2012:26, Elfisken i VG län 2011
Löpnummer:
2012:26
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
 
Rapport innehåller resultatet från de elfisken som ingick i Västra Götalands elfiskeplan 2011. Under 2011 fiskades det 112 olika lokaler. Resultatet visar på en fortsatt tillbakagång för flera lokaler.
Kommentar: