Övervakning av ädellövskog i Västra Götalands län 2011

Rapport 2012-24, Övervakning av ädellövskog i Västra Götalands län 2011
Löpnummer:
2012:24
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
 
Ädellövskogarna i länet står kvar även om de hela tiden naggas i kanten. I en stor andel av skogarna har det skett någon form av förändring, oftast negativ. Eken är det vanligaste trädslaget, men mycket grova ekar förekom-mer endast i 16% av bestånden.
Kommentar: