Övervakning av ädellövskog i Västra Götalands län 2011 

Rapport 2012-24, Övervakning av ädellövskog i Västra Götalands län 2011
Löpnummer:
2012:24 
Publiceringsår:
2012 
Ädellövskogarna i länet står kvar även om de hela tiden naggas i kanten. I en stor andel av skogarna har det skett någon form av förändring, oftast negativ. Eken är det vanligaste trädslaget, men mycket grova ekar förekom-mer endast i 16% av bestånden.

Kontakta oss

Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 40 00