Swedish monitoring of hazardous substances in the aquatic environment 

Omslag till rapporten
Löpnummer:
2012:23 
Publiceringsår:
2012 
Sidantal:
291 
Current vs required monitoring and potential developments.

Dagens övervakning av miljöfarliga ämnen i vattenmiljö jämförs med lagkrav och myndighetsrelaterade behov. Förslag ges på hur övervakningsprogrammen kan förbättras.

Kontakta oss

Vattenavdelningen
vattenvard punkt vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤vattenvard punkt vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 40 00