Marin undersökning av makrofauna och -flora i grundområdena i Idefjordens inre del 

Rapport 2011:44
Löpnummer:
2011:44 
Diarienummer:
511-12038-2010 
Publiceringsår:
2011 
Sidantal:
24 
Hela det undersökta området präglas av sötvattensutflödet från Enningdalsälven/Berbyälven med typiska brackvattenarter. Flera nya arter för fjorden hittades.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.

Kontakta oss

Maria Kilnäs
010-2244721
Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 40 00