Marin undersökning av makrofauna och -flora i grundområdena i Idefjordens inre del

Rapport 2011:44
Löpnummer:
2011:44
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
24
Hela det undersökta området präglas av sötvattensutflödet från Enningdalsälven/Berbyälven med typiska brackvattenarter. Flera nya arter för fjorden hittades.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.