Ledsna barn

Rapport 2011:77
Löpnummer:
2011:77
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
6
Dokumentation från regional konferens 8 december 2011.

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn. Kunskapssammanfattning från UPP-centrum vid Socialstyrelsen.
Kommentar: