Inventering med ROV av epibottenfauna 

Länsstyrelsens rapport 2011-02
Löpnummer:
2011:02 
Diarienummer:
511-1525-2010 
Publiceringsår:
2011 
Sidantal:
32 
- för uppföljning av effekterna av det reglerade räktrålfisket i Gullmarn

Uppföljning av effekterna av räktrålfisket på epibentisk fauna i Gullmarsfjorden.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.

Kontakta oss

Anders Olsson
010-2244723
Maria Kilnäs
010-2244721
Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 40 00