Hantering av vägärenden enligt väglagen 

Rapport 2011:82
Löpnummer:
2011:82 
Publiceringsår:
2012 
Sidantal:
28 
Policydokument och handläggarstöd. Förtydligar hanteringen av vägärenden gällande samverkan mellan väghållningsmyndighet och länsstyrelse.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.

Kontakta oss

Per Carlberg
010-2244796
Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 40 00