Kretsloppsanpassning av små avlopp – i Uddevalla, Stenungsund, Tjörn, Orust och Kungälvs kommuner 

Kretsloppsanpassning av små avlopp - Rapport 2011:33
Löpnummer:
2011:33 
Diarienummer:
501-105432-2009 
Publiceringsår:
2011 
Sidantal:
56 
Denna rapport är en kunskapssammanställning och en förs-tudie för kretsloppsanpassade små avlopp i kommunerna Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungsund och Kungälv. Projektet har delfinansierats med LOVA-medel som har beviljats av Länsstyrelsen i Västra Götalands län under 2009 och 2010.

Kontakta oss

Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 40 00