Kretsloppsanpassning av små avlopp – i Uddevalla, Stenungsund, Tjörn, Orust och Kungälvs kommuner

Kretsloppsanpassning av små avlopp - Rapport 2011:33
Löpnummer:
2011:33
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
56
Denna rapport är en kunskapssammanställning och en förs-tudie för kretsloppsanpassade små avlopp i kommunerna Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungsund och Kungälv. Projektet har delfinansierats med LOVA-medel som har beviljats av Länsstyrelsen i Västra Götalands län under 2009 och 2010.
Kommentar: