TBT i småbåtshamnar i Västra Götalands län 2010 - En studie av belastning och trender 

Löpnummer:
2011:30 
Publiceringsår:
2011 
Halten TBT och andra organiska tennföreningar har kartlagts i småbåtshamnar i Västra Götalands län. Målsättningen var primärt att får fram statusen i ytsedimenten. Prov har även tagits vid ca 8-10 cm djup för att ge en jämförelsegrund. Ytterliggare en målsättning var att försöka klarlägga om kvoten TBT/DBT+MBT kan användas som en indikator på miljöstatusen med avseende på organiska tennföreningar inom miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö.

Undersökningen är samfinansierad av Miljömålsekretariatet, Vattenmyndigheten för Västerhavet och Göteborgs stad.

Kontakta oss

Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 40 00