Kustbebyggelseprojektet

Löpnummer:
2011:29
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
436-5466-2010
Publicerad:
2011
Sidantal:
124
Uppföljning och analys av bebyggelseutvecklingen i 11 kustorter i Norra Bohuslän under perioden 1860-2010. Hur har karaktärsdragen förändrats, vad är viktigt inför framtiden? Huvudrapport med 12 separata ortsbilagor inklusive sammanfattning.
Kommentar:
348 sidor inklusive bilagor.