Klimatanpassning i Västra Götaland - Lägesrapport om klimatanpassningsarbetet i länet 2010

Klimatanpassning i Västra Götaland Rapport 2011:27
Löpnummer:
2011:27
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
56
Lägesrapporten är en kartläggning av klimatanpassningsarbetet i länet 2010. Den beskriver kunskapsläget på Länsstyrelsen och i länets kommuner. 
Kommentar: