På nära håll och på lång sikt.

Länsstyrelsens rapport 2010:38
Löpnummer:
2010:38
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
20
Forskning och utveckling inom området riskbruk, missbruk och beroende i Västra Götaland. Dokumentation från regional konferens i Göteborg 27 april 2010. Konferens med beskrivning av insatser, forskning och fortbildning inom området riskbruk, missbruk och beroende i Västra Götaland.
Kommentar: