Stäppartade torrängar på Falbygden och i Ätradalen 

Löpnummer:
2010:37 
Diarienummer:
511-35031-2007 
Publiceringsår:
2010 
Sidantal:
278 
Återinventering 2007.
Inom åtgärdsprogrammet för stäppartade torrängar återbesöktes kända lokaler samt eftersök av nya under 2007.
Övriga relaterade filer: