Stäppartade torrängar på Falbygden och i Ätradalen

Löpnummer:
2010:37
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
278
Återinventering 2007.
Inom åtgärdsprogrammet för stäppartade torrängar återbesöktes kända lokaler samt eftersök av nya under 2007.
Kommentar: