Vedlevande skalbaggar på äldre tallved i Tresticklans nationalpark 

Foto:  Pro Natura
Löpnummer:
2010:06 
Publiceringsår:
2010 
Sidantal:
18 
Inventering av vedskalbaggar på äldre tallved i Tresticklans nationalpark. Fynd gjordes av hårig blombock och skrovlig flatbagge samt ytterligare 6 rödlistade arter av vedskalbaggar.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.