Vedlevande skalbaggar på äldre tallved i Tresticklans nationalpark

Foto:  Pro Natura
Löpnummer:
2010:06
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
18
Inventering av vedskalbaggar på äldre tallved i Tresticklans nationalpark. Fynd gjordes av hårig blombock och skrovlig flatbagge samt ytterligare 6 rödlistade arter av vedskalbaggar.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.