Byggnadsminnen i Västra Götalands län

Rapport 2009:71
Löpnummer:
2009:71
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
90
Avrapportering av tillsynsprojektet ”Tillgängliga byggnadsminnen som genomfördes 2006-2009"
Kommentar: