Byggnadsminnen i Västra Götalands län 

Rapport 2009:71
Löpnummer:
2009:71 
Publiceringsår:
2009 
Sidantal:
90 
Avrapportering av tillsynsprojektet ”Tillgängliga byggnadsminnen som genomfördes 2006-2009"