Nätprovfiske i Norra Kornsjön och Mellan Kornsjön 2008

Löpnummer:
2009:62
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
34
En underlagsrapport för framtagande av fiskevårdsplan för Enningdalsälvens vattensystem samt biologisk effektuppföljning i försurade och kalkade vatten
Kommentar: