Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion

Löpnummer:
2009:07
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
95
Syftet med denna undersökning har varit att sammanställa och utvärdera mätdata från ett representativt urval av de minireningsverk som finns på den svenska marknaden idag. Detta för att om möjligt ge beslutande kommunala myndigheter underlag till en förbättrad prövning och tillsyn.
Kommentar:

Övriga relaterade filer: