Energi- och klimatstrategi för Västra Götalands län

Löpnummer:
2008:93
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
31
Regional energi- och klimatstrategi för att minska utsläppen av koldioxid. Strategin syftar till att ställa om energisystemet och stärka länets konkurrenskraft.
Kommentar: