Energi- och klimatstrategi för Västra Götalands län 

Löpnummer:
2008:93 
Diarienummer:
420-106910-2008 
Publiceringsår:
2008 
Sidantal:
31 
Regional energi- och klimatstrategi för att minska utsläppen av koldioxid. Strategin syftar till att ställa om energisystemet och stärka länets konkurrenskraft.