När, var, hur? Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård.

Rapport200852.jpg
Löpnummer:
2008:50
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
12
Dokumentation från heldagskonferens för politiker, chefer och ledare i kommuner, hälso- och sjukvård och kriminalvård i Västra Götalands län
Kommentar: