Rum3 idéer utveckling möjligheter inom missbruks- och beroendevården i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län

rum390.jpg
Löpnummer:
2008:39
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
62
Länsstyrelserna i Västra Götalands, Stockholms och Skåne län ger tillsammans ut inspirationsskriften ”rum3”. Syftet är att sprida goda exempel, kunskap och erfarenheter som kan vara intressanta för andra som arbetar med utveckling av missbruks- och beroendevård.
Kommentar: