Trafikindikatorer för uppföljning av regionala miljömål

Löpnummer:
2003:52
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2003
Sidantal:
94
RUS har finansierat detta utvecklingsprojekt som drivits av Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Bakgrunden var behovet av överblick över pågående uppföljningsarbete kring trafik samt behovet av få fram trafikmått som var användbara lokalt och regionalt.

Syftet med denna rapport är att ge vägledning till vilka indikatorer som kan vara relevanta att använda på lokal och regional nivå. Valen är utförligt motiverade med många referenser för den som vill fördjupa sig ytterligare. Som bakgrundsmaterial till de åtgärdsinriktade trafikmåtten finns även en genomgång av regionala trafikaktörer.
Den visar tydligt vilken viktig roll länen och kommunerna har när det gäller trafiken och miljömålen.

Denna projektrapport liksom andra utvecklingsprojekt inom RUS finns att hämta på hemsidan (www.rus.lst.se).
Kommentar: