Historia för framtiden. 2001 års statliga bidrag till kulturmiljövård i Västra Götaland. 

Löpnummer:
2002:53 
Publiceringsår:
2002