Beviljats men inte fått III - insatser till äldre och funktionshindrade

Löpnummer:
2002:28
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2002
Sidantal:
31
Sammanfattning av en enkät till samtliga kommuner i Västra Götalands län om ej verkställda beslut och domar januari 2002.
Kommentar: