Beviljats men inte fått III - insatser till äldre och funktionshindrade 

Löpnummer:
2002:28 
Publiceringsår:
2002 
Sidantal:
31 
Sammanfattning av en enkät till samtliga kommuner i Västra Götalands län om ej verkställda beslut och domar januari 2002.

Beställ publikation

Fyll i formuläret för att vi ska kunna skicka publikationen via post.

Pris per exemplar: Slut