Öppna data - information tillgänglig för vidareutnyttjande

Här hittar du en del av den information vi har på Länsstyrelsen, både nationell och regional information. Du får använda informationen för vidareutnyttjande och vad du får göra beror på vilken information du nyttjar.

Djurdata

Namn

Beskrivning 

Villkor 

Format

 Älgdatabasen Databas med statistik över fällda älgar under älgjakten och inrapporterad avskjutning. Licens fri Microsoft XLSX
 Transtatistik Databas med statistik över antalet tranor vid Hornborgasjön. Räkningarna är utförda av Hornborgasjöns fältstation. Licens fri  Html 

 

Geografiska data (geodata)

Namn

Beskrivning

Villkor

Format

Geodata från Länsstyrelserna En tjänst där du kan förhandsgranska dataset, studera tillhörandemetadata och ladda ned dessa till din hårddisk. Licens fri med hänvisning shp
WMS-tjänster från Länsstyrelserna En WMS (WebMapService) är en ISO-standard (ISO 19128) och som följer specifikationer i OGC Open Geospatial Consortium. Licens fri med hänvisning WMS
Vindbrukskollen Vindbrukskollen är en kartbaserad webbtjänst om etablering av vindkraftverk i Sverige. Webbtjänsten kan användas för att söka information om vindkraftverk och omgivningarna runt om. Vindbrukskollen kan även användas som hjälpmedel inför en projektering och för att upprätta och lämna in ansökningshandlingar till rätt myndighet. Licens fri med hänvisning XML, Pdf

 

Vatten

Namn

Beskrivning

Villkor

Format

Kalkdatabasen Kalkdatabasen innehåller information om kalkningsverk-samhetens områden och kalkningar som genomförts eller planeras. Licensfri med hänvisning Microsoft XLSX

VISS- VattenInformationssystem Sverige

VISS är en databas med alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. I VISS kan du hitta information om klassning av vattnets kvalitet med mera.

Licens fri med hänvisning

XML, JSON, XLS, XLSX

Åtgärder i vatten Sveriges nationella databas över utförda akvatiska restaureringsåtgärder såsom biotopvård, återintroduktioner, fisketillsyn, fiskvägar och utrivningar av vandringshinder. Åtgärder i Vatten är länsstyrelsernas och Havs- och vattenmyndigetens gemensamma system för att registrera och kvalitetssäkra ett stort antal fiskevårdsåtgärder och andra restaureringsåtgärder i vatten. Licensfri med hänvisning JSON, REST, XLSX, shp, WMS