Vindbrukskollen

Vindbrukskollen är en nationell databas med information om befintliga och projekterade vindkraftverk i Sverige.

Vindbrukskollen - logotyp

Du kan registrera och söka efter information om vindkraftsetableringar samt projektera för ny vindkraft på www.vindlov.se.

Gå direkt till projektets webbplats www.vindbrukskollen.se.