Vindbrukskollen

Vindbrukskollen är en interaktiv karttjänst för etablering av vindkraftverk i Sverige.

Webbtjänsten innehåller information om befintliga och projekterade vindkraftverk, kartbaserad bakgrundsinformation och e-tjänster för att lämna in handlingar till länsstyrelse eller kommun. Vindbrukskollen kan användas genom hela processen, från projektering till etablering och nedmontering, och syftar till att underlätta och bidra till en bra etablering av vindkraft i Sverige.

I Vindbrukskollen hittar du uppgifter om både befintliga och planerade vindkraftverk. Här finns också kartlager med annan information som är relevant vid vindkraftsetablering, till exempel olika typer av skyddade områden och infrastruktur.

Vindbrukskollen finns på www.vindlov.se och är tillgänglig för alla. Verksamhetsutövare inom vindkraft och handläggande myndigheter (länsstyrelser och kommuner) registrerar löpande information om respektive vindkraftsprojekt i Vindbrukskollen, och uppdaterar på så sätt karttjänsten.

Vindbrukskollen är ett samarbete mellan Sveriges länsstyrelser och Energimyndigheten och en del av Vindlov.se. Den finansieras huvudsakligen via Nätverket för vindbruk.

 

 

 Content Editor