Vindbrukskollen 

Vindbrukskollen är en nationell databas med information om befintliga och projekterade vindkraftverk i Sverige.

Vindbrukskollen - logotyp

Du kan registrera och söka efter information om vindkraftsetableringar samt projektera för ny vindkraft på www.vindlov.se.

Gå direkt till projektets webbplats www.vindbrukskollen.se.

 

Kontakta oss

Vindbrukskollen
vindbrukskollen snabela lansstyrelsen punkt se¤vindbrukskollen snabela lansstyrelsen punkt se
Magnus Nårdal
010-2245440
070-6609175
Haidi Emanuelsson
010-2245275
070-2545349