Hav möter Land

Hav möter Land ska bidra till ett långsiktigt hållbart nyttjande av de värden som representeras av Kattegatts och Skagerraks kust- och havsområden.
Skagerrak

Projekt Hav möter Land samlar 26 organisationer i Sverige, Norge och Danmark. Vi samarbetar om klimat, vatten och samhällsplanering för Kattegatt och Skagerrak. Våra resultat är användbara för dig som är beslutsfattare, planläggare, forskare eller förvaltare av naturresurser.

Läs mer om projektet och vad vi gör inom klimat, vatten och fysisk planering på projektets webbplats www.havmoterland.se