Energieffektiviseringsnätverk

Små och medelstora företag med stor energianvändning erbjuds nu möjlighet att vara med i en ny stor satsning för att sänka sina energikostnader.

Projektet går ut på att bilda företagsnätverk för energieffektivisering. Internationella erfarenheter har visat att nätverk har en positiv inverkan på företag att genomföra identifierade åtgärder för energieffektivisering. Genom att vara med i ett energieffektiviseringsnätverk kan företagen få stöd och vägledning med en energikartläggning, utbyta erfarenheter med andra företag och få hjälp med att hitta lösningar som passar med företagets sätt att arbeta.

Nätverken kommer att starta under 2016 och pågå i fyra år. Fördelen med att gå med i projektet är att du som företag får flerårigt stöd av erfarna energiexperter så att resultat verkligen uppnås. Du får ta del av den senaste tekniken och har alltid tillgång till ett bollplank.

Projektet kommer hjälpa företagen genom följande steg:

  1. Genomföra eller uppdatera sin energikartläggning som visar hur energin används inom företaget samt alla åtgärder som är möjliga för att spara energi. Projektet hjälper företagen att hitta en branschledande energikonsult samt söka medel för att finansiera kartläggningen.
  2. När en energikartläggning av hög kvalité finns så ser projektet till så att den granskas av ytterligare en energiexpert för att få en ”second opinion”.
  3. En energiexpert hjälper sedan till med att genomföra de föreslagna lönsamma åtgärderna. Vi genomför även nätverksträffar där du som företagare får träffa andra företag för att diskutera smarta åtgärder. Här ingår även besök på varandras företag.
  4. Du som företagare får stöd att söka stöd får både kartläggnings- och genomförandefasen.

Kontakta oss om du är intresserad av att gå med i ett nätverk:

Jesper Andersson
jesper.andersson@lansstyrelsen.se
010-224 44 82.

 

Europeiska regionala utvecklingsfonden/logga

 Vilka får delta?

Små och medelstora företag med en årlig energianvändning om minst 1 GWh.