Skogens ekosystemtjänster i lövriket Åsunden

Projektet "Skogens ekosystemtjänster i lövriket Åsunden" arbetar med att förena skötsel av värdefulla naturmiljöer med uttag av bioenergi.

Länsstyrelsen driver under 2014 projektet ”Skogens ekosystemtjänster i lövriket Åsunden”, med pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektets mål är främst att kunna förena skötsel av värdefulla naturmiljöer med uttag av bioenergi. Det kommer att ordnas kurser, rådgivning och andra aktiviteter under året. I projektet medverkar även Skogsstyrelsen, LRF, Södra, Borås energi, Västkuststiftelsen, Naturskyddsföreningen och Borås kommun.    

Rådgivning

Om du har lövskog eller gamla lövträd erbjuder vi gratis rådgivning på din mark. Mejla intresseanmälan med kontaktuppgifter till oskar.kullingsjo@lansstyrelsen.se eller ring 010-224 44 97 (nås bäst måndagar och tisdagar). 

Rådgivningen kommer bland annat att ta upp åtgärder för att gynna naturvärdena, hur man kan ta ut bioenergi och vilka ekonomiska stöd det finns för naturvårdsåtgärder. Vi har gärna grupprådgivning med flera markägare, eftersom det då kan bli lättare att samordna eventuella åtgärder. Om många vill ha rådgivning är det inte säkert att vi har möjlighet att besöka alla som är intresserade.

Kurs skyddsvärda träd och biobränsleuttag

 • Vilka naturvärden finns i Åsundens lövskogar och gamla lövträd?
 • Vad finns det för hot?
 • Kan uttag av biobränsle vara ett sätt gynna naturvärdena i lövskogarna?
 • Hur tar man hand om riset om man vill få ut bioenergi?
 • Hur påverkar en klimatförändring skogen, skötseln och naturvärdena?

Dessa och många fler frågor kommer att avhandlas under kursen. Vi kommer att vara utomhus hela tiden. Vi bjuder på fika. Kursledare: Oskar Kullingsjö, Länsstyrelsen, Bettina Olausson, Skogsstyrelsen, och Paul Södersten, Skogsstyrelsen.

Kursen ges vid sex tillfällen:

 • den 27 mars i Marbäck kl 13:00-17:00. Samling vid Marbäcks kyrka. 
 • den 28 mars i Fästered kl 13:00-17:00. Samling vid Fästeredsbron. 
 • den 25 april i Brunn kl 13:00-17:00. Samling vid Brunn Bygdegård. 
 • den 26 augusti i Marbäck kl 13:00-17:00. Samling vid Marbäcks kyrka. 
 • den 28 augusti i Fästered kl 13:00-17:00. Samling vid Fästeredsbron. 
 • den 3 september i Torpa kl 13:00-17:00. Samling vid Torpa stenhus. 

Övriga aktiviteter

 • Studiebesök på Ryaverket i Borås den 3 april kl 18:00-19:30. 
 • Historisk vandring på Torpanäset den 6 maj kl 18:00-20:00.
 • Naturvandring på Torpanäset: gamla träd och fladdermöss den 16 maj kl 21:00-23:30.
 • Slutseminarium den 21 oktober, förmiddag, plats inte bestämd. Mer information kommer framöver.
 • Ytterligare aktiviteter: Vi planerar att ha visning av maskiner som är lämpliga för naturvårdsarbete och eventuellt visning av utkörning med häst. Det kan också bli fler kurser och vandringar om intresset är stort.

 

EU-flagga

 Folder om projektet

Klicka på bilden för att läsa i foldern "Bevara naturvärden och ta ut bioenergi - går det att förena i ädellövskogen?"