Projekt Enningdalsälven

Tanken med Projekt Enningdalsälven är att skapa en svensk och norsk gränsöverskridande samförvaltning av Enningdalsälven och dess mynningsområden i Idefjorden.
Foto: Länsstyrelsen Västra Götalands län
Gå direkt till projektets webbplats www.projektenningdalsalven.se.