Infragreen

INFRAGREEN är ett projekt inom Interreg Sverige-Norge som pågår 2012-2014
Gräns Sverige-Norge Svinesundsbron Foto: Karin Beate Nøsterud/norden.org

Syftet med INFRAGREEN är att bidra till att bygga världens främsta el- och gasfordonsregion. Inom EU arbetar kommissionen efter en plan som innefattar kraftiga satsningar på biogas och el för fordonsdrift. Infragreen stödjer svenska och norska kommuner i arbetet för att bli en av världens ledande regioner för el- och gasfordon. Kommunerna har en mycket viktig roll i arbetet. Ett viktigt syfte med Infragreen är också att skapa mötesplatser för de aktörer som vill samarbeta kring frågorna.

Avsikten är att svensk biogaskompetens skall gynna utvecklingen i Norge, och att norsk elfordonserfarenhet skall vara till stöd när Sverige startar denna utveckling.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Fyrbodals kommunalförbund i Sverige arbetar tillsammans med Östfold fylkeskommune och Akershus fylkeskommune i Norge.

I Sveriges finns två strategiska mål för Sveriges fordonsflotta. Den ska vara fossiloberoende år 2030 och Sverige ska inte bidra med nettoutsläpp av klimatgaser år 2050.

I Norge finns ett stortingsbeslut med ambitiösa miljömål, inte minst en världsledande satsning på elfordon.

  

Logotype Infreagreen 

 Kontaktpersoner

Projektledare Sverige
Jakob Lagercrantz
jakob.lagercrantz@equest.se

Fyrbodal kommunalförbund
Karin Stenlund
karin.stenlund@fyrbodal.se

Projektledare Norge
Jan Tore Gjøby
jtg@enmira.no

 10 råd från Infragreen

10 råd från Infragreen, broschyr på svenska och norska (pdf, nytt fönster)