Om länet

Västra Götalands län – ett län med många karaktärer i hjärtat av Skandinavien. Här finns en unik skärgård med klippor och skär i Bohuslän, djupa och vildmarksliknande skogar i Dalsland och fascinerande slättområden rika på historiska minnesmärken i Västergötland. Den vänliga storstaden Göteborg har något att erbjuda för alla smaker.

Människorna

I Västra Götalands län bor 1,6 miljoner invånare, vilket är ungefär 17 procent av Sveriges befolkning. I länet finns 49 kommuner med varierande befolkningsmängd, och man bor i allt från storstad och medelstora städer till småorter och glesbygd. Exempelvis så bor det knappt 5 000 personer i Dals-Eds kommun, medan Göteborgs stad huserar drygt 500 000. Befolkningstätheten är i genomsnitt 67 invånare per kvadratkilometer.

Naturen

I Västra Götalands län finns alla Sveriges naturtyper representerade - utom fjällnatur. Här finns flera biologiskt rika miljöer som till exempel ädellövskogar, myrar, fågelsjöar, naturliga betesmarker och slåtterängar.  I länet finns fyra nationalparker; Djurö, Tiveden, Tresticklan och Kosterhavets nationalpark. I länets naturreservat bevaras biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer skyddas. Både nationalparker och naturreservat är till för att tillgodose behovet av områden för friluftslivet

Foto: Martin Fransson 

Näringslivet

Västra Götalands län har en historia med mångsidiga internationella kontakter. Inte minst tyskar, engelsmän och holländare har genom århundradena bidragit till att utveckla Göteborg som handels- och industristad. I länet finns en varierande näringslivsstruktur med många starka företag, såväl inom traditionella industribranscher som nytillkomna högteknologiska branscher. Genomgående finns en internationell prägel med spetskompetens inom bland annat medicin, fordonsindustri och telekommunikation. Dessutom är satsningarna stora inom kvalificerad utbildning och forskning, vilket kompletterar näringslivets och den offentliga sektorns verksamheter. Länet har sex universitet och högskolor.  

Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn, och varje vecka lastar och lossar containerfartyg från hela världen. Andra viktiga hamnar i länet är Brofjorden för råolja och Wallhamn.  

Länet har också ett omfattande och konkurrenskraftigt jord- och skogsbruk. Västra Götalands län har ett övergripande mål om hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Här finns en varierande näringslivsstruktur med många starka företag såväl inom traditionella industribranscher som nytillkomna. Historiskt sett har olika näringsprofiler utvecklats – handel, sjöfart, jordbruk, skogsbruk och tillverkningsindustri. Genomgående finns en internationell prägel med spetskompetens inom bland annat medicin, livsmedel, fordonsindustri, inredning, kemi, textil och telekommunikation. Här finns också kvalificerad utbildning och forskning som kompletterar näringslivets och den offentliga sektorns verksamheter. Länet har sex universitet och högskolor på fem orter.

Tranor. Foto: Martin Fransson 

Kultur, fritid och turism

Västra Götalands län har ett utbud som gör att länet räknas till ett av Sveriges viktigaste turistområden. Med storstaden Göteborg som utgångspunkt bjuds det på ett brett utbud av kultur, nöjen, mässor och evenemang. I hela länet erbjuds besökaren spännande sevärdheter och aktiviteter året runt. För mat och logi finns ett stort urval av välsmakande matupplevelser och unika boenden. De djupa skogarna erbjuder goda rekreationsmöjligheter och i det öppna landskapet finns många kulturminnen, inte minst från bronsålder och tidig medeltid. I anslutning till hav och sjöar finns många möjligheter till fritidsfiske och andra vattenaktiviteter.

Västra Götalands län

Västra Götalands län bildades den 1 januari 1998 genom sammanslagning av Göteborgs och Bohus län, Skaraborgs län och Älvsborgs län. Anledningen till sammanslagningen var att skapa förutsättningar för effektiv regional samhällsförvaltning. Länsstyrelsen och andra statliga organ företräder nationella intressen i länet. Västra Götalandsregionen ansvarar bland annat för sjukvård och regional utveckling. De 49 kommunerna och deras samarbetsorgan svarar bland annat för medborgarnära tjänster som skola, äldreomsorg och teknisk förvaltning.

 Broschyr om Västra Götalands län

Klicka för att läsa hela broschyren.

Länsfakta

Vill du veta mer om Västra Götalands län?
Länsstyrelsen har i ett samprojekt med Västra Götalandsregionen låtit sammanställa statistik från länet som uppdateras kontinuerligt. 

Sveriges NationalatlasSveriges Nationalatlas beskriver Sverige utifrån fyra huvudområden: Landet, Försörjningen, Människans landskap samt Levnadsförhållanden och livsvillkor.