Landshövding Lars Bäckström

Lars Bäckström

Lars Bäckström är landshövding i Västra Götalands län sedan den 21 januari 2008. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet. I uppdraget ingår att främja länets utveckling och rapportera till regeringen om särskilt viktiga frågor i länet. Landshövdingen ska från ett statligt helhetsperspektiv samordna olika samhällsintressen.    

Lars Bäckström har en bakgrund som politiker. Mellan 1988 och 2006 var Lars Bäckström riksdagsledamot för vänsterpartiet. Från 1996 till 2006 var han gruppledare för vänsterpartiets riksdagsgrupp. I riksdagen arbetade Lars Bäckström bland annat i skatteutskottet och finansutskottet. Han var även ledamot av den styrelse som leder riksdagen som myndighet.

Lars Bäckström har arbetat i ledningen för en rad statliga myndigheter, bland annat Skatteverket, Riksdagens Revisorer samt Riksbankens Jubileumsfond. Han har också varit ordförande i Post- och telestyrelsen. Innan sitt riksdagsuppdrag arbetade Lars Bäckström som lärare. 

Lars Bäckström är född i Uddevalla den 16 mars 1953. Han är gift och har två vuxna barn.