Landshövding och länsledning

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med en länsöverdirektör.

Lisbeth Schultze är vikarierande landshövding och chef för Länsstyrelsen i Västra Götalands län sedan 21 januari 2017. Ordinarie landshövding kommer att utses av regeringen. Lisbeth Schultze är tillika länsöverdirektör för Länsstyrelsen i Västra Götalands län sedan oktober 2014. Länsledningen är placerad i Göteborg.

Landshövdingen

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande. Det kan förlängas om personen inte har uppnått pensionsåldern. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Landshövdingar infördes i Sverige redan 1634, då Axel Oxenstierna delade in landet i olika kungliga områden (län).

Länsöverdirektören

I länet finns en länsöverdirektör som leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen. Den personen fungerar också som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare när hon eller han inte är i tjänst eller har förhinder. Länsöverdirektören utses av regeringen efter normalt rekryteringsförfarande.

Lisbeth Schultze. Foto: Länsstyrelsen i Halland 

Lisbeth Schultze är länsöverdirektör sedan oktober 2014. Lisbeth kommer närmast från Länsstyrelsen i Hallands län.

Läs mer om länsöverdirektör Lisbeth Schultze.