Landshövding och länsledning

Landshövding Lars Bäckström. Foto: Anders Wejrot

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med en länsöverdirektör.

Landshövding Lars Bäckström och länsöverdirektör Lisbeth Schultze utgör länsledningen för Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Länsledningen är placerad i Göteborg.

Landshövdingen

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande. Det kan förlängas om personen inte har uppnått pensionsåldern. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Landshövdingar infördes i Sverige redan 1634, då Axel Oxenstierna delade in landet i olika kungliga områden (län).

Lars Bäckström. Foto: Anders WejrotLars Bäckström är landshövding i Västra Götalands län sedan 21 januari 2008.

Läs mer om landshövding Lars Bäckström 

 

 

 

Länsöverdirektören

I länet finns en länsöverdirektör som leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen. Den personen fungerar också som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare när hon eller han inte är i tjänst eller har förhinder. Länsöverdirektören utses av regeringen efter normalt rekryteringsförfarande.

Lisbeth Schultze. Foto: Länsstyrelsen i HallandLisbeth Schultze är länsöverdirektör sedan oktober 2014. Lisbeth kommer närmast från Länsstyrelsen i Hallands län.

Läs mer om länsöverdirektör Lisbeth Schultze.